24.3.06

L'entramat de la industria militar a Espanya

El programa de Desarmament de l'Escola de Cultura de Pau publica una actualització de l'entramat de la industria militar a Espanya, així com el principal accionariat.
Aquest estudi està disponible a la pàgina web de l'Escola:
http://www.escolapau.org/programas/desarmeinforme.htm
(enviat pel Titi)